Böckernas historia

De första böckerna som en gång fanns var egentligen inte i den bemärkelsen som vi anser hur en bok ser ut nu för tiden. De äldsta böcker var rullar som bestod av papyrusblad som var limmade ihop och bladen var rullade kring en cylinderformad stav. I ändan av dessa stavar så fanns det knoppar gjorda av olika material så som till exempel horn, ben eller trä. Varje papyrusrulle var i princip ett kapitel och rullen hade bara text på ena sidan. Från 600-talet så började det användas pergament att skriva på i antikens Grekland och Rom. Dessa
pergamentrullar kunde återanvändas genom att texten togs bort med hjälp av pimpsten. Rullarna förvarades sedan i bibliotek. Men pergamentrullar var inte det enda som man skrev på utan, under antiken så användes också fyrkantiga böcker av metall, trä, elfenben. Dessa böckers blad hölls samman med ringar av metall som man sedan trädde en trästav genom. Pergamentrullarna kunde dessutom också vara ihopsatta med lim och pergamentremsor. Faktiskt lite som man sätter ihop dagens böcker. Fast man använder andra typer av material. När väl Lumppapperet blev uppfunnit och ännu mer efter boktryckare konstens införande så blev böckerna mer avancerade så att säga, både inre och yttre. Boktryckare och träsnidare samarbeta när det trycktes böcker. Under 1000-talet började man skydda böckerna med tjocka träskivor, för att sedan börja klä dessa med olika material. Oftast i skinn eller pergament och hölls ihop med läderremmar. Från 1400-talet och framåt så började böcker limmas och bindas, prydas med sidnummer, titelblad med mera. Det var i mitten av 1400-talet som den första boken tryckte i Europa av Johannes Gutenberg och det är hans bibel som är den mest kända bibel i hela världen.

Sverige och boktryckarkonsten

År 1483 kom boktryckarkonsten till Sverige och detta skedde genom att klostren, kungahuset och kyrkorna runt om i Sverige anlitade boktryckare som reste runt med tryckpressar.
Men det sägs att förmodligen fanns det första riktiga tryckeriet någonstans på Gråmunkeholmen som numera är Riddarholmen. Efter en brand på Vadstena kloster 1495 hittades rester av någon typ av föremål för att trycka böcker, vid samma veva så fanns ett tryckeri i Mariefred. De första litteraturen som tryckte var av religiös karaktär. Och den första boken som blev tryckt i Sverige var ”Dyalogus Creaturarum Moralizatus” (Skapelsen sedelärande samtal) som var en samling fabler för de som predikade. Boken trycktes av Johan Snell som kom från Tyskland. Sedan kom fler tyska boktryckare till Sverige och boktryckarkonsten var ett faktum. De första böckerna var skrivna på latin och grekiska, men förr att övergå till svenska så småningom. Den först
a svenskfödda boktryckaren var troligtvis Påfwel Grijs som var akademiae boktryckare som verkade i Uppsala år 1510.

Böcker som förändrade Sverige

Sinar multishot – 4 skott

Det finns böcker som verkligen har haft stor betydelse för Sverige genom den svenska historien. Här kommer några av dem som har haft stor betydelse för det svenska folket.
Äldre Västgötalagen – tryckt på 1200-talet. Denna bok byggde Sverige. Den svenska aktningen inför lagen och detta var innan Sverige blev självständigt och ett enat land. Skriven förmodligen av Eskil Magnusson. Martin Luthers lilla katekes – översatt av Olaus Petri 1529. Detta dokument är en den som styrde den svenska kristendomen och framför allt synen på moral. Dessutom om läskunnighet. Skriven av Martin Luther. Gustav Vasas Bibel – detta är den allra fösta svenska översättning av det Gamla och Nya Testamenten. Denna bibel ligger till grunden för det nya gemensamma språket – svenska. Bibeln utkom 1541. Bondepraktikan – en handbok som ingen bönder kunde klara sig utan och har stor betydelse för det svenska kulturarvet. Som packades ner när svenskarna utvandrade från Sverige till Amerika. Utkom år 1662. Atlantica – Handlar om vilken uppfattning stormakten hade om Sveriges förflutna. Helt enkelt där välden började med ett svenskt Atlantis. Detta var begynnelsen för det svenska självförhärligandet. Skriven av Olof Rudbeck, d.ä. 1677-1702
1695 Års psalmbok – grunden till Sveriges psalmskatt. 1934 Års lag – grunden till den första lagen i moderna tiden, som gäller fortfarande. Carl von Linné Skånska Resa – Den handlar om Carl von Linné hur han definierade Sveriges uppbyggnad med olika landskap. Fredmans Epistlar – utkom 1990 och är en spännande bok som beskriver allt från naturlyrik till burleska skildringar om kärlek och vin. Skriven av Carl Mikael Bellman. Hertha – denna bok som handlar om den svenska kvinnorörelse som ledde till att ogifta kvinnor i Sverige blev myndigförklarade 1858. Skriven av Fredrika Bremer 1856. Läsebok för Folkskola – i den stod allt vad de svenska barnen behövde veta. Bland annat om den svenska naturen. Utkom år 1868.